http://www.forlagettshop.se
×
 x 

Kundvagn - är tom

Integritetspolicy

Denna Integritets- och Sekretesspolicy gäller från och med den 25 maj 2018. Denna Integritetspolicy ersätter alla tidigare versioner.

Omfattning och samtycke

Denna Integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Den gäller för FörlagEtt ABs webbplats och applikationer där det finns en hänvisning till denna Integritetspolicy, oavsett på vilket sätt du får åtkomst till eller använder dem.

I denna Integritetspolicy använder vi begreppet “personuppgifter” för att beskriva information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person. Vi anser inte att personuppgifter omfattar information som har anonymiserats eller aggregerats på så sätt att den varken med hjälp av annan information eller på annat sätt kan användas för att identifiera en specifik fysisk person.

Genom att acceptera denna Integritetspolicy samtycker du till att vi får samla in, använda, lämna ut och spara dina personuppgifter på de sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy. Vi kan komma att ändra denna Integritetspolicy med 30 dagars varsel för befintliga användare. Vi kommer att publicera eventuella ändringar på denna sida. Vi kan dessutom komma att informera dig via e-post om det sker större förändringar av denna Integritetspolicy.

Webbplatser från tredje part

Vissa sidor på FörlagEtts webbplats innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser har egna integritetspolicyer och FörlagEtt är inte ansvarig för deras verksamhet, inklusive men inte begränsat till deras informationsrutiner.

Personuppgiftsansvarig

FörlagEtt AB , Stormbyvägen 24, 163 55 Spånga, Sverige (nedan benämnt FörlagEtt) är personuppgiftsansvarig. FörlagEtt är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med de principer som framgår av denna Integritetspolicy.

Insamling av personuppgifter

Om vi registrerar ett konto åt dig så accepterar du att dela med dig av dina uppgifter och samtycker till att den informationen kommer att överföras och lagras på våra servrar i Sverige eller på annat håll i världen, såsom i Nederländerna.

Information som vi samlar in automatiskt

När du besöker vår webbplats eller klickar på innehåll, så samlar vi automatiskt in information som skickas till oss från din dator, mobila enhet eller annan enhet som används för åtkomst. Denna information kan endast knytas till dig personligen om du loggar in som en registrerad användare och omfattar: enhetens ID eller unika identifierare, IP-adress och standardmässig information från webbloggar.

  • Transaktionsrelaterad information baserat på dina aktiviteter på webbplatserna såsom köp som kan hänföras till ditt konto.
  • Information som lämnas i samband med korrespondens genom våra webbplatser eller korrespondens som skickas till oss.

Information som vi samlar in från andra källor

Vi kan komma att erhålla eller samla in kompletterande information om dig från tredje parter såsom säljarföretag, databyråer och dataleverantörer och lägga till den i vår information om dig. Detta kan omfatta demografisk information och navigationsinformation.

Informationsinsamling genom delning och registrering i sociala medier.

Vi kan komma att erbjuda inloggningstjänster som innebär att du kan använda tredje mans inloggningsuppgifter för att få åtkomst till www.jsgolf.se och därtill anknutna webbplatser. Vi kan även komma att erbjuda tjänster som gör det möjligt att dela information i sociala medier.

Användning av personuppgifter

Vårt syfte med insamling av personuppgifter är att du ska få åtkomst till våra webbplatser, och/eller kunna använda våra tjänster, ge dig kundservice och relevant information om ditt konto och våra tjänster samt ge dig en säker, problemfri, effektiv och anpassad upplevelse. Genom att acceptera denna Integritetspolicy bekräftar du att vi får använda dina personuppgifter för att:

  • Ge dig åtkomst till våra webbplatser och de tjänster och den kundservice som du begär.
  • Förhindra, upptäcka och utreda bedrägerier, säkerhetsincidenter, potentiellt förbjudna eller olagliga aktiviteter.
  • Kontakta dig, antingen via e-post eller via telefon för att lösa problem med ditt konto eller vår webbplats eller för andra ändamål.

och med ditt samtycke:

  • Svara på dina önskemål, till exempel för att kontakta dig om en fråga du skickat till vår kundtjänst.

Användning av personuppgifter för marknadsföring

Med ditt samtycke som inhämtats i enlighet med tillämpliga regler och denna Integritetspolicy, så kan vi använda dina personuppgifter för att:

Informera dig om vår webbplats och dess tjänster.

Skicka information till dig ang kampanjer och erbjudanden.

Vi säljer inte och lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje man för marknadsföringsändamål.

Cookies, webb-beacons och liknande teknik

När du besöker eller använder vår webbplats och kommunikationskanaler (såsom e-post), så kan vi eller våra tjänsteleverantörer använda cookies, webb-beacons och liknande teknik för att lagra information i syfte att ge dig en bättre, snabbare och säkrare upplevelse. För mer detaljerad information om dessa tekniker, se vår Cookie-policy, länk till Cookie-policy.

Skräppost, spionprogram och identitetsstöld är förbjudet

Vi och våra användare tolererar inte spam. För att rapportera relaterat spam eller e-post med förfalskad avsändaradress eller avsändaridentitet, vänligen vidarebefordra e-postmeddelandet till .

Åtkomst, granskning och ändring av dina personuppgifter

Ditt lösenord är nyckeln till ditt konto. Avslöja inte ditt lösenord för någon annan. Om du skulle dela med dig av ditt lösenord eller dina personuppgifter till någon annan, så kom ihåg att du är ansvarig för all aktivitet som sker på ditt konto. Om du förlorar kontrollen över ditt lösenord, så förlorar du kontrollen över dina uppgifter och kan ådra dig skyldigheter för åtgärder som vidtagits för din räkning. Du ska därför omedelbart informera FörlagEtt, och ändra ditt lösenord, om ditt lösenord av någon anledning har kommit i orätta händer.

Överföring av personuppgifter

Vi sparar och behandlar dina uppgifter på våra servrar i Sverige och i Nederländerna och åtar oss att tillhandahålla lämpligt skydd för dina personuppgifter där sådan information överförs till en plats utanför EES.

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, i förhållande till mängd och känslighet av uppgifter, för att förhindra obehörig behandling, inklusive men inte begränsat till obehörig åtkomst. Några av de säkerhetsåtgärder som vi använder är brandväggar, kryptering av data och behörighetskontroller.

Avslutande av konto och bevarande av uppgifter

Ni som kund kan när som helst meddela oss om ni önskar att vi tar bort kundspecifika uppgifter ur vårt register.

Vanligtvis kommer personuppgifter hänförliga till stängda eller inaktiva konton att raderas eller anonymiseras så snart som möjligt efter det att kontot har stängts eller inaktiverats. Vi kan komma att bevara personuppgifter hänförliga till stängda konton eller konton som inte används om:

Vi är skyldiga att behålla personuppgifterna för att uppfylla rättsliga skyldigheter såsom efterlevnad av lagstiftning, eller för att vidta andra åtgärder som tillåts enligt lag.

Under sådana omständigheter kommer personuppgifterna att hanteras på ett säkert sätt och endast så länge det är nödvändigt.

Kontakta oss

FörlagEtt AB 
Veddestabron 10, 177 45 Järfälla
Org: 556737-8467. GLN: 7365567378461
Telefon: 08-760 34 10 E-post: